ČO JE MŔTVICA?

Cievna mozgová príhoda (mozgová mŕtvica, porážka, či iktus) je jedným z najväčších zabijakov dnešnej doby. Vo svete je treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Dochádza k nej pri prerušení toku krvi do niektorej časti mozgu. Krv privádza do mozgu dôležité živiny a kyslík. Mozog je nesmierne energeticky náročný orgán. Hoci tvorí asi len 2 % hmotnosti ľudského tela, kyslíku spotrebuje viac než 20 %. Bez krvi, a teda i bez kyslíku, vydržia mozgové bunky, neuróny, len zhruba 5 minút, potom začínajú odumierať.
Pokiaľ sa teda prívod krvi a kyslíku do mozgu rýchlo neobnoví, môže dôjsť k vážnemu trvalému poškodeniu alebo dokonca aj smrti. O tom, či sa pacient s mŕtvicou vylieči úplne, zostane nehybný , alebo dokonca umrie, rozhoduje hlavne čas. Najlepšou možnou pomocou osobe, ktorú práve postihla mŕtvica, je preto okamžité privolanie rýchlej záchrannej služby. Aj tie najmodernejšie postupy totiž dávajú väčšine pacientov maximálne 6 hodín do zahájenia liečby. Potom sú aj špičkoví lekári bezmocní.

Vedeli ste, že...


Príčina ischemickej mozgovej mŕtvice je rovnaká ako príčina infarktu? V oboch prípadoch ide o náhle prerušenie krvného zásobovania, teda znepriechodnenie cievy, spôsobené krvnou zrazeninou. Nakoniec, infarktu sa tiež niekedy hovorí srdcová mŕtvica.

MŔTVICA V ČÍSLACH

  • celosvetovo je mŕtvica treťou najčastejšou príčinou úmrtia
  • každé 4 sekundy niekoho na svete postihne mŕtvica a každých 40 sekúnd na ňu niekto zomrie
  • 5 minút trvá, kým začnú odumierať prvé mozgové bunky
  • 70 % pacientov sa úplne zotaví, pokiaľ sa začnú liečiť do 1 hodiny po ohlásení príznakov
  • k zahájeniu liečby má pacient od vzniku príznakov maximálne 6 hodín
  • viac ako 80 % cievnych mozgových príhod môžeme predísť prevenciou

AKO VZNIKÁ?

Podľa príčiny rozlišujeme mŕtvicu ischemickú a krvácavú (hemoragickú). Ischemická, ktorá tvorí viac ako 80 % prípadov, vzniká v dôsledku upchatia mozgovej cievy zrazeninou, čím sa zastaví prívod krvi a teda aj kyslíku a ďalších živín do príslušnej časti mozgu. Bunky potom začnú odumierať a to už po prvých 5 minútach od upchatia cievy.
Hemoragická mŕtvica je síce menej častá, zato však nebezpečnejšia pre život. Pôvodom je prasknutie mozgovej cievy (najčastejšie z dôvodu vysokého tlaku), čo vedie ku krvácaniu do mozgu a mechanickému poškodeniu okolitých štruktúr. Stupeň poškodenia býva aj po liečbe často väčší ako u ischemickej mozgovej príhody.
Okrem klasickej mŕtvice existuje aj tzv. „malá mŕtvica“ (tranzitorná ischemická ataka – TIA), ktorá má podobné príznaky ako ta ischemická. Jedná sa ale len o prechodný stav, ktorý väčšinou odznie behom niekoľkých minút. Krvná zrazenina totiž cievu upchá len na dobu kratší než 5 minút. Aj tak by sme mali aj v tomto prípade spozornieť, väčšinou totiž predchádza o dni, týždne alebo mesiace cievnu mozgovú príhodu v plnej sile.