OKAMŽITÁ POMOC

Ihneď po rozpoznaní cievnej mozgovej príhody voláme 155, kde sa dispečer postará o okamžitý výjazd sanitky. Tam na miesto dorazí behom niekoľkých minút a pacienta okamžite naložia. Prítomný lekár potom na základe rýchleho vyšetrenia rozhodne, do ktorého centra bude pacient prevezený a medzitým mu poskytuje prvú pomoc. Vyberá pritom z pracovísk, kde majú všetky potrebné prístroje a skúsených odborníkov.
Vždy, keď sa rozhodujeme, či pacienta s mŕtvicou odviezť do nemocnice alebo volať 155, volíme privolanie rýchlej záchrannej služby! ! Len tak sa pacient dostane včas ku správnemu odborníkovi, ktorý bude môcť poskytnúť vhodnú liečbu a minimalizovať následky.

LIEČBA

Úspešnosť liečby vždy závisí na dobe, za ktorú sa pacient dostane k odborníkom. Pokiaľ prebehne cca do jednej hodiny od ohlásenia prvých príznakov, je tu dokonca 70% nádej na úplné zotavenie. Každá hodina navyše ale môže znamenať ďalšie trvalé následky.

K liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody (spôsobené upchatím cievy) sa dlhodobo používa tzv. trombolýza, pacientovi sa podá do žily liek na rozpustenie krvnej zrazeniny na spriechodnenie cievy. Tú vykonáva neurológ a je možné ju zahájiť maximálne 4,5 hodiny od vzniku príznakov.
Najnovšia metóda, mechanická trombektómia, dáva lekárom k dispozícii ešte pár hodín navyše. Je možné ju využiť až do 6 hodín od prvých príznakov mŕtvice. To však neznamená, že je možné dlhšiu dobu ignorovať príznaky! Trombektómiu vykonáva intervenčný rádiolog a spočíva v zavedení vodiaceho drôtu a katétru cez cievny prístup v slabine až do postihnutej mozgovej tepny. Mikrokatéter prerazí cez krvnú zrazeninu ,potom sa roztiahne špeciálna sieťka, ktorá zrazeninu zachytí a lekár ju tak dostane z tela von. Okrem predĺženia možnej doby liečby navyše trombektómia môže odstrániť väčšiu zrazeninu ,ktorú by sa pomocou trombolýzy nepodarilo rozpustiť.
Hemoragická mŕtvica, ktorú spôsobuje prasknutie mozgovej cievy a dochádza pri nej ku krvácaniu do mozgu, sa lieči buď podaním lieku na zrážanie krvi, alebo niekedy je nutné previesť operačný zákrok. To, že sa jedná o najzávažnejšiu formu mozgovej príhody potvrdzuje fakt, že polovica ľudí s krvácavou mozgovou príhodou na jej následky behom niekoľkých hodín umiera.

NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ

Následky cievnej mozgovej príhody sa líšia podľa toho, aká časť mozgu je zasiahnutá. Medzi najčastejšie patria rôzne ťažké ochrnutia končatín a porucha reči, výnimkou nie je ani poškodenie zraku alebo iného zmyslu.

Rehabilitácia by mala byť začatá už pár hodín po mŕtvici. Čím skôr s ňou začneme, tým skôr sa podarí aspoň čiastočne obnoviť poškodené funkcie mozgu. Aj v prípade, keď postihnutý zostáva v bezvedomí, sa rehabilitačný tým stará o postupné rozhýbanie jeho končatín. Ak postihnutý zostává v bezvedomí, tak sa rehabilitačný tým stará o postupné rozhýbavanie jeho končatín a vykonáva stimuláciu pocitov (čuchu, hmatu atď.).
Rehabilitačný plán sa zostavuje individuálne, podľa výsledkov funkčného hodnotenia motoriky, psychiky, zmyslových funkcií alebo schopnosti sa dorozumieť. Je v ňom zahrnutý nielen spôsob terapie, ale aj racionálny cieľ, ktorý by mal pacient dosiahnuť (napr. chôdza o barlách). Na samotnej terapii sa potom veľmi často podieľa hneď niekoľko odborníkov – najčastejšie je to fyzioterapeut, logoped a psychológ, ktorý pacientovi pomáha vyrovnať sa s novým handicapom. K dispozícii býva tiež ergoterapeut, špecialista, ktorý usiluje o navrátenie nemocného do bežného života a pomáha mu s nácvikom sebestačnosti. Vyberá pre neho tiež špeciálne pomôcky a podporuje jeho zdravie a duševnú pohodu prostredníctvom zmysluplnej aktivity nebo zamestnávania.
Zotavenie z mŕtvice môže nastať behom niekoľkých týždňov, častejšie ale vyžaduje aj niekoľko mesiacov a u väčšiny pacientov ide o proces na celý život. Niektorí sú schopní sa vrátiť do normálneho života, mnohí sa dokonca vrátia aj do práce, zatiaľ čo môžu zostať odkázaní na nepretržitú starostlivosť svojho okolia. Ľudia, ktorí po mŕtvici zostávajú s handicapom, často nevedia na koho sa majú obrátiť a ako novú situáciu riešiť. V našom prostredí ale funguje množstvo neziskových organizácií, ktoré sú pripravené pomôcť. Ak máte vo svojom okolí niekoho, kto prekonal cievnu mozgovú príhodu, skúste vyhľadať organizáciu, ktorá sa zaoberá dotyčným problémom a nebojte sa ju osloviť.
Už prekonaná mozgová mŕtvica ešte zvyšuje riziko opätovnej príhody. Je preto na mieste snaha odstrániť príčinu vzniku. To v drvivej väčšine prípadov znamená zmeniť svoj životný štýl, zbaviť sa niektorých zlozvykov, ako je fajčenie a nadmerné pitie alkoholu, ale aj poctivo odpočívať a vyhýbať sa stresu. Pokiaľ je príčinou ochorenia napríklad vysoký krvný tlak a liečba nebola doposiaľ začatá, je nutné, aby ju pacient konzultoval so svojím lekárom.