AKO POZNAŤ MŔTVICU?

Rozpoznať včas cievnu mozgovú príhodu a okamžite privolať rýchlu záchrannú službu je vôbec najzásadnejšie pre záchranu pacienta. Netrvá totiž dlho a v mozgu začnú odumierať prvé bunky. Po niekoľkých hodinách je mozog nenávratne poškodený a postihnutá osoba si pravdepodobne ponesie následky do konca života, výnimkou bohužiaľ nie je ani okamžitá smrť. Infarkt myokardu vie rozoznať skoro každý. Postihnutý sa chytí za hruď, kde mu v oblasti srdca a hrudnej kosti vystreľuje prudká a zvieravá bolesť. Mozgová mŕtvica, na rozdiel od tej srdcovej, bohužiaľ nemá takto jednoznačnú a jednoducho identifikovateľnú príčinu. Človek nemusí nutne cítiť bolesť a príznaky sa odvíjajú od toho, ktorá časť mozgu je zasiahnutá. Podľa čoho teda poznať, že sa s telom niečo deje?
K rozpoznaniu mŕtvice nám pomôže tento jednoduchý test, ktorý preveruje jej 3 najčastejšie príznaky:
Pokiaľ máte pocit, že s dotyčným človekom nie je niečo v poriadku, vyzvite ho, aby sa usmial alebo vyceril zuby. Pokiaľ sa jedna strana nehýbe a tvár sa zdá byť asymetrická , zavolajte okamžite 155!
Vyzvite osobu s podozrivými príznakmi, aby zdvihla obidve ruky pred seba dlaňami dole (do 90 stupňového uhla, ak sedí alebo stojí alebo do 45 stupňového, ak leží). Ak jedna končatina poklesne (aj keď len o niekoľko cm) , volajte 155!
Dávajte osobe s podozrelými príznakmi otázky a nechajte ju pomenovávať predmety v okolí. Sledujte, či je reč zreteľná, zrozumiteľná, plynulá, či vám dotyčný rozumie a používa správne slová. Pokiaľ nie, volajte 155!
Sanitku by sme mali volať aj v prípade, keď sa objaví len jeden z troch základných znakov. Okrem týchto sa môžu prejaviť aj mnohé iné:
  • náhla porucha vedomia
  • náhla porucha citlivosti v jednej časti tela – napríklad brnenie alebo necitlivosť jednej ruky
  • problémy so zrakom nebo inými zmyslami
  • stuhnutie šije – pacient si nedokáže položiť bradu na hruď a zároveň je pre neho tento pohyb veľmi bolestivý
  • závrat a zvracanie
  • malátnosť či slabosť
  • náhla bolesť hlavy bez zjavnej príčiny

PRVÁ POMOC

Ak máte podozrenie, že pacient má mŕtvicu, vaším primárnym cieľom je dostať ho čo najskôr k odborníkom. Volajte okamžite 155, kde vám prípadne pomôžu aj s ďalším postupom. Ak je postihnutý pri vedomí, položte ho poležiačky na chrbát s mierne podloženou hlavou a vystretými nohami. Pacienta, ktorý je v bezvedomí, ale má tep a dýcha, uložte do stabilizovanej polohy. V žiadnom prípade nepodávajte lieky. Je možné chladiť hlavu postihnutému.
Aj keď postihnutého nič nebolí a príznaky začnú ustupovať, nepodceňujte situáciu a volajte 155! Už behom niekoľkých minút môže mŕtvica zaútočiť znovu a silnejšie.