O kampani Čas je mozog

Cieľom kampane Čas je mozog je oboznámiť širokú verejnosť s prejavmi cievnej mozgovej príhody a možnosťami jej včasnej liečby. Chceme zlepšiť informovanosť verejnosti o príznakoch cievnej mozgovej príhody, poskytnúť rady týkajúce sa prvej pomoci pacientovi a hovoriť o dôležitosti času – kľúčovej veličiny, ktorá má dôležitý vplyv na prežitie a ďalší život pacienta po cievnej mozgovej príhode. Kampaň Čas je mozog zastrešuje na Slovensku Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti v spolupráci s pacientskou organizáciou Sekunda pre život, ktorá združuje pacientov po cievnej mozgovej príhode.

Aktuality

STROKE FÓRUM 2019

Poznačte si termín 5.-6. 4. 2019 hotel Chopok, Demänovská dolina, Jasná.

Lekári, odborníci na liečbu cievnej mozgovej príhody sa už v apríli opäť stretnú na tradičnom podujatí Stroke fórum 2019,
aby spoločne diskutovali o novinkách v tejto oblasti, zdieľali svoje skúsenosti a naďalej pracovali na zlepšení zdravotnej starostlivosti pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Tešíme sa na vás:

Stroke fórum

FESTIVAL ZDRAVIA

Pozývame vás k stánku našej pacientskej organizácie Sekunda pre život v rámci Festivalov Zdravia.
Vďaka ZP Dôvera môžeme navštíviť až 24 slovenských miest a vždy od 10.00 do 18.00 hodiny v jednotlivých mestách v rámci kampane
Čas je mozog hovoriť o symptómoch cievnej mozgovej príhody.

V rámci týchto podujatí budeme mať samostatný priestor v stánku, ktorý bude venovaný srdcovo-cievnym ochoreniam.
Primárne sa budeme venovať:
       - kampani ČAS JE MOZOG a cievnej mozgovej príhode (vysvetľovať ľuďom symptómy ochorenia a rozdávať letáky a informačné materiály),
hovoriť o tom, aké je dôležité rozpoznať príznaky ochorenie a okamžite volať 155 alebo 112, budeme realizovať meranie tlaku, pulzu, EKG...
      - Atriálnej fibrilácii – ako závažnom rizikovom faktore, ktorý môže zapríčiniť CMP
      - Srdcovému zlyhávaniu


Tešíme sa na vás:

 • Utorok
 • 30.4. v Senci
 • 7.5. v Nových Zámkoch
 • Streda
 • 15.5. v Piešťanoch
 • 22.5. v Zvolene
 • 29.5. v Dubnici nad Váhom
 • 12.6. v Trebišove
 • 19.6. v Revúcej
 • 26.6. v Levoči
 • Štvrtok
 • 2.5. v Šali
 • 9.5. v Zlatých Moravciach
 • 16.5. v Novom Meste nad Váhom
 • 23.5. v Detve
 • 30.5. v Bytči
 • 13.6. v Michalovciach
 • 20.6. v Rožňave
 • 27.6. v Sabinove
 • Piatok
 • 3.5. v Trnave
 • 10.5. v Leviciach
 • 17.5. v Trenčíne (OC Laugarício)
 • 24.5. v Rimavskej Sobote
 • 31.5. v Martine
 • 14.6. vo Vranove nad T.
 • 21.6. v Spišskej Novej Vsi
 • 28.6. v Bardejove
Festival zdravia 2019

FESTIVAL ZDRAVIA

Pacientska organizácia Sekunda pre život, pripravuje v rámci 24 slovenských miest tzv. Festivaly Zdravia, ktorých hlavným garantom a organizátorom je ZP Dôvera. Festivaly sa uskutočnia vždy od 10.00 do 18.00 hod.

Naša pacientska organizácia bude mať v rámci týchto eventov samostatný priestor v stánku, ktorý bude venovaný srdcovo-cievnym ochoreniam.
Primárne sa budeme venovať:
      - Cievnej mozgovej príhode (vysvetľovať ľuďom symptómy a rozdávať letáčiky)
      - Budeme realizovať meranie tlaku, EKG, pulzu a diskutovať s vami o kardiovaskulárnych ochoreniach, ktoré môžu viesť k vzniku cievnej mozgovej príhody.


Tešíme sa na vás:

 • 2.5. v Malackách
 • 3.5. v Štúrove
 • 4.5. v Komárne
 • 9.5. v Topoľčanoch
 • 10.5. v Galante
 • 11.5. v Seredi
 • 16.5. v Lučenci
 • 17.5. v Rimavskej Sobote
 • 18.5. v Rožňave
 • 23.5. v Zlatých Moravciach
 • 24.5. v Prievidzi
 • 25.5. v Trenčíne
 • 6.6. v Považskej Bystrici
 • 7.6. v Žiline
 • 8.6. v Dolnom Kubíne
 • 13.6. v Trebišove
 • 14.6. v Snine
 • 15.6. v Prešove
 • 20.6. vo Zvolene
 • 21.6. v Brezne
 • 22.6. v Poprade
 • 27.6. v Kežmarku
 • 28.6. v Spišskej Novej Vsi

Pozývame vás na tlačovú konferenciu

Uskutoční sa dňa 9. 4. 2018 o 10:00 v hoteli Falkensteiner v Bratislave.

Spoločne s prof. Gdovinovou a pacientmi zhodnotíme kampaň Čas je mozog, ktorú sme spoločne spustili pred rokom. Aké priniesla výsledky? Kam sa Slovensko posunulo za ostatný rok v liečbe mozgových mŕtvic? Aj na tieto otázky budeme spoločne hľadať odpovede.

Zároveň Vám bezplatne zmeriame tlak a skontrolujeme EKG. Tešíme sa na Vás.

Svetový deň cievnych mozgových príhod

30. 10. 2017
Na Slovensku Vznikne 43 iktových centier

Aj na Slovensku si pripomíname Svetový deň cievnych mozgových príhod. Ochorenie, ktoré poznáme aj pod názvom mozgová mŕtvica, porážka či iktus sa dotýka nielen starších ľudí, ale čoraz častejšie postihuje aj ľudí v produktívnom veku. Ročne postihne u nás až 17 tisíc pacientov.

Napriek dostupnej liečbe pre neskorý príchod do nemocnice môžme v akútnom štádiu liečiť len približne 15 % z nich. Slováci totiž nepoznajú príznaky mozgovej mŕtvice a lekársku pomoc vyhľadajú neskoro. Aj preto od marca tohoto roka prebieha kampaň Čas je mozog, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o cievnych mozgových príhodách.

Toto ochorenie sa stalo prioritným aj pre rezort zdravotníctva, ktorý v záujme zefektívnenia manažmentu pacienta s mozgovou mŕtvicou spustil tzv. STEMI aplikáciu, ktorá pomáha efektívnejšie manažovať pacienta a umožňuje rýchlu komunikáciu medzi záchrankou a neurológom. Zároveň bola ustanovená sieť 43 centier pre liečbu cievnych mozgových príhod, predovšetkým na základe ich doterajších výsledkov v liečbe tohoto závažného ochorenia.

Cievna mozgová príhoda je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením, alebo krvácaním do mozgu. Na toto ochorenie zomiera dvakrát viac ľudí ako na srdcový infarkt. Každá dvanásta žena a každý jedenásty muž na Slovensku tomuto ochoreniu podľahne. Zároveň je to najviac invalidizujúce ochorenie, ktoré pripúta na lôžko až tretinu pacientov, ktorí potrebujú po zvyšok života opatrovateľskú starostlivosť. Mnohí z nich sa učia opäť rozprávať či chodiť.

„Od marca, kedy sme spustili kampaň Čas je mozog zaznamenávame aj na Slovensku pozitívny posun nielen v oblasti informovania verejnosti o príznakoch cievnej mozgovej príhody, ale aj v oblasti manažmentu pacienta a odzrkadlilo sa to aj v náraste počtu odliečených pacientov v akútnom štádiu v druhom polroku, presné čísla budú k dispozícii začiatkom budúceho roka. Prispela k tomu nielen väčšia osveta, ale záujem Ministerstva zdravotníctva SR zlepšiť manažment pacienta s týmto ochorením. V porovnaní s vyspelými európskymi krajinami musíme stále viac dbať na osvetu, pretože len informovaný občan či pacient má šancu aj po prekonaní mozgovej mŕtvice žiť plnohodnotne. Čas je mozog. Čas je kľúčová veličina od ktorej závisí v tomto prípade pacientov život,“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach, predsedníčka cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Prejavy mozgovej mŕtvice sú pritom veľmi zreteľné. Slabosť a tŕpnutie končatín na jednej strane tela, ochrnutie končatiny, poklesnutie ústneho kútika a porucha reči.

Zásluhou Ministerstva zdravotníctva SR sa aj na Slovensku od októbra tohoto roka zefektívnil systém manažmentu pacienta s cievnou mozgovou mŕtvicou prostredníctvom tzv. STEMI aplikácie. STEMI aplikácia je komunikačná technológia využívajúca moderné IT postupy určené pre profesionálnych záchranárov a špecialistov – neurológov manažujúcich pacientov s cievnou mozgovou mŕtvicou.

„Jednotlivé záchranky sa už niekoľko rokov snažia užšou spoluprácou s nemocnicami skrátiť čas od privezenia pacienta záchrankou do nemocnice, po podanie liečby. Niektoré menšie nemocnice (napríklad v Komárne, Skalici, či Liptovskom Mikuláši alebo Levoči) už dosahujú výsledky porovnateľné s najlepšími krajinami v západnej Európe, a to najmä vďaka úzkej spolupráci nemocnice a záchranky. Najdôležitejšia sa ukazuje tzv. prenotifikácia (vopred-informovanie) záchranky smerom k nemocnici, že im záchranka vezie pacienta s cievnou mozgovou príhodou. Vďaka prenotifikácii sa nemocnica môže vopred na diagnostiku a liečbu pacienta pripraviť, čím sa šetrí čas. V súčasnosti sa snažíme skúsenosti z týchto menších nemocníc aplikovať na celonárodnej úrovni. Ako jeden z komunikačných kanálov medzi záchrankou a nemocnicou slúži práve STEMI aplikácia“ hovorí PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby, združujúcej záchranky na Slovensku.

Napriek ostatným zmenám v systéme manažmentu pacienta, Slovensko stále nemá Národný program prevencie proti cievnym príhodám. Pacientska organizácia v spolupráci s lekármi a Slovenskou neurologickou spoločnosťou to chcú zmeniť.

„Je pre nás veľkým povzbudením, že aj Slovensko sa priblíži k vyspelej Európe. A to nielen vďaka modernej aplikácii, ale aj vďaka novému odbornému usmerneniu, ktoré vypracovala Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS v spolupráci s pracovnou skupinou na MZ SR pod vedením pani štátnej tajomníčky Andrei Kalavskej. Týmto odborným usmernením vznikne na Slovensku sieť 43 tzv. iktových centier, ktoré budú personálne a materiálovo vybavené tak, aby pacient s mozgovým infarktom dostal adekvátnu pomoc kedykoľvek a kdekoľvek na Slovenku. A práve o takéto rovnaké šance pre pacientov nám od samého začiatku išlo,“  hovorí Richard Fides, z pacientskej organizácie Sekunda pre život.

Pozývame vás na event Čas je mozog

13. 10. 2017
Uskutoční sa dňa 4. 10. 2017 od 11.00 do 17.30 na Hlavnej ulici v Košiciach.

Príďte si bezplatne vyšetriť vaše cievy, odmerať krvný tlak či cholesterol. Zároveň sa dozviete zaujímavé informácie o cievnej mozgovej príhode, aké sú jej príznaky a ako jej predchádzať?

Tešíme sa na vás!

O mozgovej mŕtvici

Cievna mozgová príhoda (porážka, mŕtvica, iktus) je celosvetovo treťou najčastejšou príčinou úmrtí. V prípade, že pacienta postihne mozgová mŕtvica je nutné včas rozpoznať príznaky tohto život ohrozujúceho ochorenia a volať okamžite prvú pomoc na čísle 155!
Zistite viac

Čo je mŕtvica

Cievnu mozgovú príhodu (tiež známu ako mozgová mŕtvica či iktus) spôsobuje porušenie cievneho zásobovania mozgu krvou. V 90 % prípadov ide o nedostatočné prekrvenie, teda prerušenie toku krvi do niektorej časti mozgu. 10 % prípadov je spôsobených krvácaním, prasknutím mozgovej cievy. Bez krvi, a teda aj bez kyslíka, vydržia mozgové bunky (neuróny) približne len 5 minút, potom začínajú odumierať. Ak sa teda prívod krvi a kyslíka do mozgu rýchlo neobnoví, môže dôjsť k vážnemu trvalému poškodeniu či dokonca smrti. O tom, či sa pacient po mŕtvici vylieči úplne alebo bude čiastočne či úplne invalidizovaný, alebo dokonca zomrie, rozhoduje predovšetkým čas.

Ischemická mŕtvica

Tvorí takmer 90 % prípadov, vzniká v dôsledku upchatia mozgovej cievy krvnou zrazeninou.

Hemoragická (krvácavá) mŕtvica

Ide o menej častú, no zároveň nebezpečnejšiu formu mŕtvice. Rozlišujeme krvácanie z najväčších mozgových ciev do mozgových blán – tzv. subarachnoidálne krvácanie, ktoré najčastejšie spôsobuje prasknutie cievnej výdute. Pri prasknutí menších mozgových ciev priamo vnútri mozgu vzniká intracerebrálne krvácanie. To je najčastejšie spôsobované neliečeným vysokým krvným tlakom.

Malá mŕtvica

Pojmom malá mŕtvica sa označujú tranzitorné ischemické ataky (TIA), ktoré majú podobné príznaky ako ischemická mŕtvica. Ide ale len o prechodný stav, ktorý zvyčajne odznie v priebehu niekoľkých minút. Rozhodne však tento typ mŕtvice nemožno podceňovať, väčšinou totiž predchádza cievnej mozgovej príhode v plnej sile.

Mŕtvica v číslach

 • Celosvetovo je mŕtvica treťou najčastejšou príčinou úmrtia
 • Každé 4 sekundy na svete niekoho zasiahne mŕtvica a každých 40 sekúnd na ňu niekto zomrie.
 • Trvá len 5 minút, než začnú odumierať prvé mozgové bunky.
 • Približne 70 % pacientov sa úplne zotaví, ak sa začnú liečiť do 1 hodiny od vzniku príznakov.
 • Na začatie liečby má pacient od vzniku príznakov maximálne 6 hodín.
 • Vo viac než 50 % prípadov môžeme cievnej mozgovej príhode predísť prevenciou.

Rizikové faktory mŕtvice

Rizikové faktory, ktoré môžeme ovplyvniť zmenou životného štýlu a jedálnička alebo s pomocou lekára:

 • Vysoký krvný tlak
  • môže viesť k poškodeniu cievnych stien a ich následnému zúženiu a upchatiu alebo naopak k prasknutiu
  • o vysokom krvnom tlaku hovoríme vtedy, ak dosahuje hodnoty nad 140/90 mm Hg
 • Cukrovka
  • každý rok choroby zvyšuje riziko mŕtvice – u osoby, ktorá ňou trpí 10 rokov a viac dokonca až o trojnásobok
  • vysoké hladiny cukru v krvi, obzvlášť v kombinácii so zvýšeným krvným tlakom, zdvojnásobujú riziko mozgovej mŕtvice
  • Kľúčová je správna liečba inzulínom alebo liekmi a najmä dodržiavanie diabetickej diéty
 • Fajčenie
  • poškodzuje cievy a zdvojnásobuje tak riziko mozgovej príhody
  • je spojené s aterosklerózou (zúženie ciev)
 • Porucha metabolizmu krvných tukov
  • s vysokým cholesterolom je spojená ateroskleróza (kôrnatenie ciev) a následné riziko mŕtvice
 • Nadmerná konzumácia alkoholu
  • môže byť príčinou vysokého krvného tlaku, cukrovky alebo obezity – zdravotných problémov, ktoré vedú k mŕtvici
  • zvyšuje riziko najmä krvácavých mŕtvic
 • Obezita
  • súvisí s vysokým krvným tlakom alebo cukrovkou
  • riziko mŕtvice je vyššie, ak sa Body Mass Index (BMI) pohybuje nad hodnotou 30
 • Porucha srdcového rytmu
  • osoby s nepravidelným srdcovým rytmom (fibrilácia siení) majú až päťnásobne vyššie riziko mŕtvice
  • v prevencii mŕtvice pri fibrilácii siení je nutné užívať prípravky na riedenie krvi
 • Hormonálna antikoncepcia
  • riziko mŕtvice sa zvyšuje najmä v kombinácii s fajčením, vrodenou poruchou zrážanlivosti krvi (napr. Leidenská mutácia), cukrovkou, vysokým tlakom a po tridsiatom piatom roku života

Rizikové faktory, ktoré nemôžeme ovplyvniť

 • Vek
  • napriek tomu, že mŕtvica stále častejšie postihuje aj mladšie osoby, s vyšším vekom riziko narastá
  • väčšina pacientov je v dôchodkovom veku
 • Pohlavie
  • u mužov je riziko mŕtvice 1,25-krát vyššie než u žien
 • Rodinná záťaž
  • ak sa u vašich rodičov či súrodencov vyskytla cievna mozgová príhoda pred päťdesiatym rokom života, je na mieste absolvovať pravidelné vyšetrenia, prípadne začať včas s liečbou rizikových faktorov
 • Už prekonaná mŕtvica
  • u osôb, ktorých už mozgová príhoda v minulosti postihla, je riziko jej opakovania vyššie

Ako rozpoznať mŕtvicu

Približne 80 % pacientov s mŕtvicou má aspoň jeden z troch nasledujúcich príznakov:

Pokles kútika

Ak máte pocit, že s dotyčnou osobou nie je niečo v poriadku, povedzte jej, aby sa usmiala alebo vycerila zuby. Ak sa jedna strana hýbe menej a tvár sa zdá byť asymetrická, okamžite volajte na číslo 155!

Ochrnutie končatín

Vyzvite vyšetrovaného, aby predpažil a držal obe ramená 10 sekúnd dlaňami nahor. Ak jedna z končatín poklesne (hoci len o niekoľko centimetrov), volajte na číslo 155!

Porucha reči

Vyzvite človeka s podozrivými príznakmi, aby vám niečo povedal, napr. pomenoval predmety v okolí. Sledujte, či je reč zreteľná, zrozumiteľná, plynulá, či vám dotyčný rozumie a používa správne slová. Ak nie, volajte na číslo 155!

Sanitku zavolajte aj v prípade, že ak sa objaví čo i len jeden z troch základných príznakov. Nepodceňujte situáciu ani vtedy, keď tieto príznaky samy odznejú. Do niekoľkých minút sa môžu vrátiť a môžu byť ešte silnejšie!

Okrem 3 základných príznakov sa môžu u niektorých osôb prejaviť aj mnohé iné:

 • náhla porucha vedomia
 • náhla porucha citlivosti polovice tela (napr. mravčenie alebo necitlivosť tváre a končatín na jednej strane tela)
 • problémy so zrakom – výpadok v jednej polovici zorného poľa na oboch očiach (postihnutý napr. nevidí na ľavú polovicu ľavého i pravého oka), testujte vždy každé oko zvlášť
 • náhla bolesť hlavy (nebezpečná je najmä bolesť hlavy, ktorá dosiahne maximálnu úroveň do piatich minút od jej začiatku)
 • stuhnutie šije (nadväzuje na bolesť hlavy, človek si nedokáže položiť bradu na hruď a zároveň je pro neho tento pohyb silno bolestivý)
 • závrat a zvracanie, najmä neschopnosť stáť bez oporyAk máte podozrenie, že dotyčného zasiahla mŕtvica, mali by ste mu čo najrýchlejšie zaistiť odbornú pomoc. Okamžite preto volajte na číslo 155! Platí to aj v prípade, keď postihnutého nič nebolí a príznaky začnú ustupovať. V priebehu niekoľkých minút môže mŕtvica udrieť znova a oveľa silnejšie.

Starostlivosť o pacienta

V SR existuje veľmi kvalitná sieť špecializovaných centier na liečbu mŕtvice. Vďaka tomu sa zvyšujú šance pacientov na včasnú odbornú starostlivosť, ktorá im môže zachrániť život alebo aspoň zmierniť následky ochorenia.
Zistite viac

Úspešnosť liečby vždy závisí od doby, za ktorú sa pacient dostane k odborníkom. Ak prebehne približne do jednej hodiny od ohlásenia prvých príznakov, existuje dokonca 70 % šanca na úplné zotavenie. Každá hodina navyše ale môže znamenať ďalšie trvalé následky.

Ak u niekoho rozpoznáte príznaky mŕtvice, nevozte dotyčného do nemocnice autom, ale radšej vždy zavolajte záchrannú službu. Dispečer na linke 155 sa postará o okamžitý výjazd sanitky, ktorá na miesto dorazí v priebehu niekoľkých minút a pacienta okamžite naloží. Prítomný lekár potom na základe rýchleho vyšetrenia rozhodne, do ktorého zo špecializovaných centier sa pacient prevezie a poskytne mu tiež kvalifikovanú prvú pomoc.

Na liečbu ischemickej mozgovej príhody (spôsobenej upchatím ciev) sa dlhodobo používa tzv. trombolýza. Pacientovi sa vnútrožilovo podá liek na rozpustenie krvnej zrazeniny a opätovné spriechodnenie cievy. Trombolýzu vykonáva neurológ a je možné ju poskytnúť maximálne 4,5 hodiny od vzniku príznakov.

Najnovšiu metódu liečby ischemickej mozgovej príhody, mechanickú trombektómiu, možno využiť u pacientov s najzávažnejšími mŕtvicami do 6 hodín od prejavu prvých príznakov choroby. Vo výnimočných prípadoch je liečba možná a prospešná až do 24 hodín od vzniku príznakov. Mechanickú trombektómiu vykonáva intervenčný rádiológ, ktorý vpichom do triesla zavedie vodiaci drôt a katéter do postihnutej mozgovej tepny. Mikrokatéter prerazí krvnú zrazeninu. Následne sa rozvinie špeciálna sieťka, ktorá zrazeninu zachytí, a lekár ju tak môže vytiahnuť z tela von. Okrem toho, že mechanická trombektómia predlžuje interval medzi nástupom mŕtvice a začatím liečby, dovoľuje tiež odstrániť aj väčšiu zrazeninu, ktorú by sa pomocou trombolýzy nepodarilo rozpustiť.

Liečba hemoragickej mŕtvice, ktorá spôsobuje krvácanie do mozgu, je založená na ošetrení zdroja a príčin krvácania – lekári vykonávajú operáciu výdute, liečia vysoký krvný tlak a následné opuchnutie mozgu.

Stiahnite si Bedeker pre pacientov

Život po mŕtvici

Návrat do normálneho života nie je jednoduchý, no tiež nie je nemožný – záleží na tom, ako rýchlo pacient rozpoznal príznaky cievnej príhody a ako rýchlo mu bola poskytnutá pomoc zo strany lekárov. Prečítajte si, aká by mala byťsprávna životospráva a poctivá rehabilitácia a kde hľadať pomoc.
Zistite viac

Strava

Základom prevencie ďalšej mozgovej príhody je zdravá racionálna výživa. Existujú vedecké dôkazy v prospech preventívneho účinku tzv. stravy stredomorského typu s dostatkom zeleniny, ovocia a rýb.

Bezprostredne po mŕtvici je pre dobrú a rýchlu regeneráciu organizmu nutný dostatočný príjem vitamínov s antioxidačným účinkom – napríklad C, E a tiež vitamíny B komplexu. Rovnako dôležité sú bielkoviny, ktoré sa nachádzajú v mäse a mliečnych výrobkoch, rastlinné bielkoviny sa potom nachádzajú v strukovinách alebo v sóji. V správne zostavenom jedálničku by tiež nemali chýbať potraviny bohaté na zdravé tuky (najmä orechy, semená, morské ryby), ktoré okrem iného udržiavajú normálnu hladinu cholesterolu v krvi. Myslite tiež na dostatočný príjem vlákniny na podporu správneho trávenia. Medzi bohaté zdroje vlákniny patria napríklad ovsené vločky, zelenina alebo celozrnné pečivo. Sacharidy, dôležité pre dostatok energie, telo získava napríklad z ovocia, medu, no tiež zo zemiakov alebo ryže.

Riziko mozgových príhod výrazne znižuje kyselina listová. Obsahuje ju listová zelenina, pečienka alebo kvasnice, kde ju však počas varenia väčšinou zničíme. Rovnako tiež nezabúdajte na potraviny, ktoré pôsobia priaznivo na cievy. Patrí k nim napríklad pohánka, ktorá vďaka vysokému obsahu rutínu dokáže udržiavať cievy pružné a pomáha brániť tvorbe krvných zrazenín. Mnoho ďalších surovín zase pôsobí blahodarne na krv – napríklad cesnak alebo škorica znižujú zrážanlivosť krvi.

Zamestnanie

S návratom do zamestnania môže ľuďom po mozgovej príhode pomôcť ergoterapeut, ktorý má na starosti nielen nájdenie novej zmysluplnej aktivity alebo uplatnenia, ale tiež opätovné zaradenie človeka do normálneho života. V praxi to znamená, že postihnutého naučí, ako zvládať bežné situácie, alebo mu poradí, aké pomôcky používať, aby kompenzoval svoj hendikep. Nové zamestnanie potom možno nájsť prostredníctvom Nadačného fondu pre podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.

Šport

Vhodnými športovými činnosťami môžu byť skôr tie ľahšie až stredne náročné, ako je plávanie, nordic walking, cyklistika, joga alebo taiči. Postačujú však aj obyčajné prechádzky rýchlou chôdzou – aspoň 45 minút trikrát týždenne.

Základné pravidlá športu po mozgovej mŕtvici:

 • nepreťažujte sa
 • nepreceňujte svoje sily
 • počas tréningu si dávajte prestávky a po ňom si riadne oddýchnite
 • počas horúcich dní sa športu vyhnite alebo sa presuňte do klimatizovaných priestorov
 • nezabúdajte dopĺňať tekutiny

Cestovanie

Dovolenka by mala byť skôr odpočinková a mala by prebiehať v maximálnom pokoji. Pred cestou je dôležité prediskutovať možné riziká s ošetrujúcim lekárom, a to obzvlášť v prípadoch, keď je cieľovou destináciou oblasť s extrémnymi teplotami. Letecká doprava je vhodná až po 3 mesiacoch od príhody.

Sexuálny život

Mŕtvica väčšinou nepostihuje schopnosť pohlavného života, môže však vyvolať psychický blok, ktorý je zodpovedný za zníženú sexuálnu túžbu. So svojimi pocitmi by sa človek nemal zdráhať zveriť partnerovi, prípadne odborníkovi, a hľadať vhodné riešenia.

Problémy, ktoré sa môžu vyskytovať u žien:

 • znížená citlivosť v oblasti pošvy a klitorisu
 • znížená vlhkosť pošvy
 • problémy dosiahnuť orgazmus
 • strata sexuálnej túžby

Problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť u mužov:

 • poruchy alebo strata erekcie
 • znížená citlivosť penisu
 • poruchy alebo strata ejakulácie
 • strata sexuálnej túžby

Plánovanie tehotenstva

Plánované materstvo po cievnej mozgovej príhode je možné, bude však pre rodičku riskantné. Preto je vhodné najskôr sa poradiť s gynekológom a neurológom, ktorí tiež odporučia príslušné vyšetrenia. Tehotenstvo je rizikové pre rodičky, ktoré prekonali mŕtvicu, ako aj pre tie, ktoré prekonali tzv. malú mŕtvicu.

Starostlivosť o človeka po mŕtvici

Jednou z najdôležitejších vecí po mozgovej príhode je včasná rehabilitácia. Čím skôr sa s ňou začne, tým skôr sa podarí zmierniť následky ochorenia. Dokonca aj v prípade, keď postihnutý zostáva v bezvedomí, sa rehabilitačný tím stará o postupné rozhýbavanie jeho končatín a vykonáva stimuláciu vnemov (čuchu, hmatu atď.). Na samotnej terapii sa veľmi často podieľa hneď niekoľko odborníkov – najčastejšie je to fyzioterapeut, logopéd a psychológ. K dispozícii býva tiež ergoterapeut, špecialista, ktorého úlohou je navrátenie pacienta do bežného života a pomoc s nácvikom sebestačnosti.

Zotavenie z mŕtvice môže nastať behom niekoľkých týždňov, častejšie však ide o dlhodobý proces, ktorý vyžaduje trvalé rehabilitačné úsilie po dobu niekoľkých mesiacov alebo dokonca celého života. Nielen človek zasiahnutý mŕtvicou, ale aj jeho najbližšie okolie (manžel, deti atď.) sa musia naučiť žiť s postihnutím. Iba vyrovnaný a spokojný človek bude mať dostatok energie na to, aby ju mohol venovať svojmu blízkemu, ktorého zasiahla mŕtvica.

Zároveň netreba zabúdať na to, že už prekonaná mozgová príhoda ešte zvyšuje riziko, že udrie znova. Preto by človek po mŕtvici mal dodržiavať zásady zdravého životného štýlu – vyvarovať sa nadmernému pitiu alkoholu, nefajčiť, poctivo odpočívať a vyhýbať sa stresu.

Pluska
Pravda
Zdravie
Zdravotnicke noviny

Príbehy pacientov

Zasiahla ich mŕtvica, vďaka včasnej pomoci sa však vyhli tomu najhoršiemu. Vlastnou húževnatosťou sa im následne podarilo zmierniť následky ochorenia. Inšpirujte sa ich príbehmi.
Zistite viac

Richard Fides

Richard mal vtedy šťastie, lekárom sa ho podarilo zachrániť. Jeho život sa však úplne zmenil.

Vždy, keď okolo prešla sanitka s húkačkou, pocítila Ľubica obrovský strach. Myslela si, že v nej leží manžel. Ako pred siedmimi rokmi, keď dostal porážku.

Bolo to ráno ako každé iné. "Odviezol som manželku do práce a išiel som ku švagrinej po dcérku, mal som ju odviesť na vyšetrenie. Posadil som ju do sedačky na zadnom sedadle, sadol som si za volant a chcel naštartovať. Zrazu som zistil, že neviem hýbať pravou rukou. Snažil som rozcvičiť si prsty, ale ruka ostávala bezvládna. Otočil som sa dozadu k malej, mala vtedy asi štyri roky, a chcel som jej vysvetliť, že sa budeme musieť vrátiť k tete. Začala sa smiať - oci, prečo rozprávaš tak smiešne? Vtedy som si uvedomil, že mi stŕpol jazyk a nezrozumiteľne "brblem",“ opisuje Richard Fides (37) udalosť spred siedmich rokov.

Typický chlap

„Zvonil mi telefón, na displeji sa mi ukázalo manželove číslo. Vybavovala som práve iný hovor, pomyslela som si - veď to nebude nič vážne, počká. Keď som po desiatich minútach vyzváňania zdvihla, ozval sa mi vystrašený sestrin hlas. Vyhŕkla, že nevie, čo má robiť, lebo Rišo má bezvládnu ruku, vykrivený kútik a problém s rečou. Okamžite som vedela, že treba volať pohotovosť. Zhodou okolností som mesiac pred tým čítala v časopise Zdravie článok o cievnej mozgovej príhode a o jej príznakoch a niečo som si preštudovala aj na internete. Hneď som si pospájala súvislosti,“ spomína na hrozné chvíle Ľubica Fidesová.

O manžela sa bála už dlhší čas: „Stavali sme dom, mali sme malé dieťa a čakali druhé. Rišo pracoval v nadnárodnej korporácii, neustále bol pod obrovským tlakom. Mal nadváhu, lebo nešportoval a stravoval sa nepravidelne a nezdravo, vypil jeden pohár vody za deň. Silné bolesti hlavy riešil tabletkami. Na preventívnej prehliadke mu zistili zvýšený cholesterol a nedostatok železa. Moje upozornenia, že by mal zmeniť životosprávu, však nebral vážne. Ako typický chlap tvrdil, že mu nič mi nie.“

Vyplazte jazyk, vystrite ruku!

Richard súhlasne pritakáva a pokračuje: „Pamätám si, že švagriná mala dispečerovi do telefónu opísať môj stav. Dával jej pokyny, ktoré mi tlmočila. Mal som zdvihnúť ruku a vystrieť ju pred seba, vyplaziť jazyk, zapískať, lusknúť prstami. Nič z toho som nedokázal. Ale stále som si myslel, že som v poriadku. Presviedčal som seba aj švagrinú - stačí mi voda, tabletka proti bolesti a spánok. Až neskôr som si uvedomil, ako som svoj stav podcenil.“ Našťastie, dom, v ktorom bývala švagriná, sa nachádzal vzdušnou čiarou len kilometer od nemocnice. Sanitka prišla o pár minút a odviezla Richarda na centrálny príjem. „Práve vtedy mali v nemocnici pokazené cétečko. Paradoxne, možno práve to bolo moje šťastie. Primár najprv rozmýšľal, že ma prevezú na vyšetrenie do inej nemocnice, ale napokon sa rozhodol, že mi rovno spravia magnetickú rezonanciu. Ukázala, že mám v drobnej mozgovej cievke krvnú zrazeninu. Ložisko bolo také malé, že ho počítačová tomografia nemusela odhaliť.“

Našťastie, dom, v ktorom bývala švagriná, sa nachádzal vzdušnou čiarou len kilometer od nemocnice. Sanitka prišla o pár minút a odviezla Richarda na centrálny príjem. „Práve vtedy mali v nemocnici pokazené cétečko. Paradoxne, možno práve to bolo moje šťastie. Primár najprv rozmýšľal, že ma prevezú na vyšetrenie do inej nemocnice, ale napokon sa rozhodol, že mi rovno spravia magnetickú rezonanciu. Ukázala, že mám v drobnej mozgovej cievke krvnú zrazeninu. Ložisko bolo také malé, že ho počítačová tomografia nemusela odhaliť.“

Zachránili ho

Lekári mu čo najrýchlejšie spravili všetky potrebné vyšetrenia. Už vedeli, že bojujú o každú minútu života. Injekčná trombolýza, ktorá mala mladému mužovi zriediť krv a rozpustiť nebezpečný trombus v mozgu, sa dá totiž úspešne zrealizovať len do štyroch hodín. Liek sa podáva do tela cez infúziu. Našťastie, všetko prebehlo bez komplikácií. Richard chcel po dvadsiatich minútach vstať a odísť s manželkou domov: „Cítil som sa ako zdravý človek. Lenže také jednoduché to nebolo. Sestrička mi prikázala vrátiť sa do postele. Celú noc ma sledovala na monitore a každú hodinu mi odoberala krv kvôli zrážanlivosti.“ Lekári si ho nechali v nemocnici ešte týždeň, pátrali po príčine porážky.

„Nezistili však žiadnu, ani genetickú. Som presvedčená, že hlavným spúšťačom bol u manžela zlý životný štýl. Stres, nadváha, málo pohybu a silné bolesti hlavy v kombinácii s dehydratáciou spravili svoje,“ myslí si Ľubica.

Zmenil životný štýl

Prvých päť rokov po porážke bolo pre mladých manželov psychicky veľmi náročných. „Pre pacienta ide o veľmi rizikové obdobie. Má totiž až o päťdesiat percent vyššie riziko, že sa cievna príhoda zopakuje. V noci som sa budil so strachom, že mi opäť ochrnula ruka a stratil som reč. Nikomu okrem manželky som o tom nehovoril,“ prezrádza Richard.

„Stále som ho kontrolovala. Keď okolo prešla sanitka s húkačkou, hneď som mu volala, či náhodou nie je v nej. Keď nezdvihol telefón, rozbúchalo sa mi srdce a predstavovala som si to najhoršie,“ priznáva Ľubica.

„Keby som dostal cievnu mozgovú príhodu pred dvadsiatimi rokmi, asi by som skončil na invalidnom vozíku alebo by som zomrel. Trombolýza sa vtedy ešte nerobila. Uvedomil som si, že musím zmeniť vo svojom živote veľa vecí, lebo druhú šancu už nemusím dostať,“ myslí si Richard.

Pochopil, že kariéra nie je všetko a onedlho si našiel novú, menej stresovú prácu. Má pri nej viac času na seba aj rodinu. Zmenil stravovanie a výrazne schudol. "Predtým som mal na tanieri len cestoviny, pizzu a bagety, teraz jem najmä bielkoviny, zeleninu a ovocie. S manželkou chodíme tri, štyri razy do týždňa cvičiť do fitcentra. Tréner vie o mojej diagnóze, pripravil mi vhodné silové cviky, ktoré kombinujem s kardiom.“ Richardov ošetrujúci lekár najprv nesúhlasil, ale keď videl, ako sa pacientovi po roku upravil cholesterol, upokojil sa.

Chýba osveta

Manželia Fidesovci založili pred pol rokom občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ zvýšiť povedomie laikov aj lekárov o cievnej mozgovej príhode. „Tri roky po Richardovi dostal mŕtvicu náš kamarát, tiež tridsiatnik. Pred pár desaťročiami by sme si ako pacienta s takým ochorením predstavili sedemdesiatročného seniora. Dnes však pribúda nielen štyridsiatnikov a päťdesiatnikov, ale aj mladých vo veku dvadsať až tridsať rokov," objasňuje Ľubica a pokračuje:

"Uvedomili sme si, že väčšina ľudí má o mozgovej príhode veľmi málo informácií a nevie identifikovať jej príznaky. Pritom je veľmi dôležité včas ich rozpoznať. Čím skôr zavoláte k postihnutému záchranku, tým skôr ho privezú na urgentný príjem a dostane vhodnú liečbu, ktorá ho vráti do normálneho života. Chceme ľudí upozorňovať aj na rizikové faktory, ktoré vedú k vzniku tohto ochorenia. Tými sú najmä vysoký krvný tlak, zanedbaná alebo neliečená cukrovka, fibrilácia predsiení alebo Fábryho choroba, zriedkavé ochorenie krvi.“

Hodinky na krku

Podľa jej manžela treba zlepšiť treba aj samotný manažment pacienta: „Na Slovensku máme vynikajúcich odborníkov a dostatok špecializovaných pracovísk. Problémom však je koordinácia operačných zložiek. Operátori na dispečingu niekedy nepošlú k pacientovi sanitku hneď. A keď sa dostane na centrálny príjem, stane sa, že sedí na chodbe a čaká na počítačovú tomografiu či magnetickú rezonanciu s ľuďmi, ktorí sú vopred objednaní. Nechcem podceňovať iné ochorenia, ale myslím si, že pacient s podozrením na cievnu mozgovú príhodu by mal mať prednosť. Čas je pre neho rozhodujúci. Vo Francúzsku mu zavesia na krk špeciálne hodinky odrátavajúce štyri hodiny, počas ktorých sa dá spraviť trombolýza. Pri trombektómii, čo je druhý typ liečby, je to šesť hodín."

U nás úspešne liečime len okolo desať percent pacientov. V Česku je to približne dvadsať percent a vo vyspelých západných krajinách tridsať. "Pacient, ktorý včas neodstane liečbu, ostáva v trvalej invalidite alebo umiera. To je vážna tragédia pre rodinu a ekonomické dôsledky pre spoločnosť,“ upozorňuje Richard Fides.

Často sa stane, že pacient zľahčuje situáciu a presviedča príbuzných, aby nevolali sanitku. Porážka však nemusí mať spočiatku dramatický priebeh, postihnutému sa reč môže po pár minútach vrátiť a zmiznú aj iné príznaky. Pacienta treba v každom prípade čo najskôr dopraviť do nemocnice, aj proti jeho vôli, lebo riziko, že sa jeho stav horší, sa postupne zvyšuje. Zbadáte na ulici človeka, ktorý sa potáca, spadne, zvracia, nezrozumiteľne rozpráva a pôsobí ako opilec? Nepodceňujte situáciu a presvedčte sa, či náhodou nemá príznaky cievnej mozgovej obrny. V takom prípade okamžite volajte číslo 155 alebo 112.